سفارش تبلیغ
صبا ویژن
برای دل، چیزی تباه کننده تر از خطا نیست . [امام باقر علیه السلام]

الکترونیک

 
 
فیبر نوری متغیر با دما (تخصصی)(شنبه 86 تیر 16 ساعت 12:55 صبح )
فیبر نوری متغیر با دما (تخصصی)

محققان دانشگاه صنعتی دانمارک ، دانشگاه صنعتی کالموز سوئد و Crystal Fibre A/S دانمارک ، کریستال مایع و کریستال فوتونیک را با هم ترکیب کردند تا بتوانند فیبراپتیکی ای بسازند که خصوصیات آن با دما تغییر کند.
این ترکیب جدید به محققان اجازه داده است خصوصیات نور داخل فیبر را تغییر دهند. معمولا برای انتقال نور از فیبر به ابزارهای بیرونی و بازگرداندن آن به داخل فیبر، نیازمند سوئیچ کردن ، فیلترکردن و تغییردادن قطبش نور خواهیم بود.
مواد به کار رفته در خطوط انتقال سیگنال اپتیکی ارتباطات از راه دور، می بایستی ارزان تر و سریع تر شوند.
کریستال های فوتونیکی از میله های میکروسکوپی یا مواد جامدی با الگوی حفره دار درست می شوند. الگوهای حفره یا میله از عبور طول موج های خاصی جلوگیری می کند.
کریستال مایع نیز از ملکول هایی که فقط در یک جهت خاص مرتب شده اند، درست می شوند و در نتیجه باعث ایجاد ماده ای که دارای حالتی مابین مایع و جامد است ، می شود.
محققان یک فیبر اپتیکی گرمایی ساختند که به وسیله پرکردن حفره های قسمت فیبر کریستال فوتونیک با کریستال مایع می تواند، سوئیچ کند. تغییر دمای این قسمت ، بلور مایع را دگرگون و خصوصیات اپتیکی فیبر را عوض می کند.
فیبر اپتیکی کریستال مایع و کریستال فوتونیک با توجه به اظهارنظر محققان تا 5 سال دیگر جنبه عملی پیدا خواهد کرد.
نتایج این تحقیق در شماره 6اکتبر 2003 مجله Express Opticsدرج شده است.
کنترل نانوکریستال های فلزی با نانوتیوب های پپتیدی محققان دانشگاه نیویورک امریکا از نانوتیوب های پپتیدی به عنوان قالبی برای رشد نانوکریستال های مس استفاده کرده اند.
دانشمندان با تنظیم pH محلول ، قادر به کنترل صورت بندی پپتیدو ساخت نانوکریستال هایی با قطر 10 تا 30 نانومتر بوده اند.
هیروشیمی ماتسوی در گفتگو با سایت اینترنتی nanotechweb اظهار کرد: روش بیولوژیکی آنها راهی را برای هماهنگ کردن خواص الکترونی نانوتیوب ها در یک فرآیند ساده به دنبال خواهد داشت.
با توجه به این که طبیعت ، همواره نانوکریستال های دارای مورفولوژی کنترل شده را با دقت و تکرارپذیری بسیار زیادی در سیستم های زنده تولید می کند، این راه بیولوژیکی نیز بر روشهای سنتزی برتری دارد.
ماتسوی و همکارانش از پپتید چرب هیستیدین (HG12) به عنوان قالبی برای رسوب دهی مس استفاده کرده اند.
آنها پپتیدهای HG12 را به گروههای آمیدی نانوتیوب های خود چیدمان حاصل از مونومر پپتید بولا آمفیفیل متصل کردند.
سپس برای ایجاد محلهای هسته دار برای رشد نانوکریستال های مس ، محلولی از کلرید مس را از پپتیدهای HG12 عبور دادند تا یونهای مس ، کئوردینه شوند.
در این مرحله از فرآیند، دانشمندان ، pH را از 4 به 10 رساندند و سرانجام نیز یون های مس را با محلولی از سدیم بوروهیدرید کاهش دادند تا نانوکریستال های مس ایجاد شوند. نانوکریستال هایی از مس که در pH=6 رشد یافته اند، دارای میانگین قطر 10 نانومتر هستند.
در مقابل ، نانوکریستال های رشد یافته در pH=7-10، میانگین قطری برابر 30 نانومتر دارند. دانشمندان معتقدند رشته پپتیدی ، بسته به pHمحیط، یونهای مس را در موقعیت های متفاوتی کئوردینه می کند و صورت بندی های پیچشی مختلفی به خود می گیرد.
این امر بر اندازه نانوکریستال های مس به دست آمده ، تاثیر می گذارد؛ همچنین احتمال می رود اتصال پپتیدهای HG12به نانوتیوب های قالب ، به یکسان سازی اندازه نانوکریستال ها کمک کند.
ماتسوی معتقد است نانوتیوب های بیولوژیکی می توانند در الکترونیک ، حسگرها و نورشناسی کاربرد داشته باشد. او گفت : این روش می تواند برای رویه نشانی نانوکریستال هایی به کار رود که در آنها رشته های پپتیدی با یونهای زیست معدنی هماهنگی دارند؛ برای مثال ، نانوکریسال های مغناطیسی که در ابزارهای ضبط مغناطیسی ، اسپینترولیگ ، جداسازی و کاتالیزگری کاربرد دارند، را می توان روی نانوتیوب های پپتیدی نشاند.
محققانی که کارهایشان در خلاصه نامه فرهنگستان ملی علوم گزارش شده است ، در حال کار روی لایه نشانی کنترل شده نانوکریستال های نیمه هادی مغناطیسی و زئولیستی روی نانوتیوپ های پپتیدی هستند. 
بیشتر درباره LCD بدانیم(شنبه 86 تیر 16 ساعت 12:52 صبح )
بیشتر درباره LCD بدانیم

آموخته ایم که ماده سه حالت جامد ، مایع و گاز دارد که به تازگی هم دو حالت دیگر به آن اضافه شده است. جامدات شکل خاصی دارند، یعنی مولکولهای آنها موقعیت خاصی نسبت به یکدیگر داشته و نمی توانند آزادانه به هر سو حرکت کنند . ولی مولکول های مایعات چنین قیدی نسبت به هم ندارندو در کل حجم آن در حرکت اند .
کریستالهای مایع موادی هستند که ظاهر مایع دارند، اما مولکولهای آنها آرایش خاصی نسبت به یکدیگر دارند ، درست مانند جامدات که در شکل هم به راحتی دیده می شود. به همین دلیل کریستال مایع خصوصیاتی شبیه به مایع و جامد داشته و به همین دلیل با چنین اسم متناقضی خوانده می شوند .
این مواد به شدت به دما حساس اند و اندکی حرارت لازم است تا آنها را به مایع واقعی درآورد و یا اندکی سرما تا به معمولی تبدیل شود. به همین دلیل است که LCD ها در مقابل تغییرات دما عکس العمل نشان داده و به عنوان دماسنج طبی استفاده می شوند . جالب این است که به دلیل همین حساسیت نمی توان از کامپیوترهای کیفی یا نظایر آن در هوای بسیار سر و یا مثلاً در آفتاب داغ ساحل دریا استفاده کرد . در این وضعیت معمولاً LCD ها عکس العمل های عجیب و غریبی از خود نشان می دهند .

انواع مختلفی از مواد شناخته شده اند که در دمای معمولی چنین خصوصیاتی دارند. اما دسته ای از آنهاهستند که به جریان الکتریسیته هم حساس هستند و مولکولهای آن متناسب با جریان برق ورودی می چرخند و تغییر زاویه می دهند . این خصوصیت عجیب اثر جالبی هم دارد. وقتی نور از درون یک کریستال مایع این چنین عبور کند، پلاریزاسیون یا قطبش آن هم جهت با مولکولهای کریستال می شود .
از همین خاصیت برای LCD ها استفاده شد. با این توضیح که چون کریستالهای مایع شفاف و هادی الکتریسیته هستند ، به راحتی می توان آنها را در جریان الکتریسیته قرار داد و نور را از آن عبور داد.
برای این کار به جز کریستال مایع به 2 تکه از این شیشه پلاروید یا قطبشگر هم نیاز است. احتمالاً این شیشه ها را دیده اید. اگر دو تکه از این شیشه ها را روی هم قرار دهید. نور به راحتی از آن عبور می کند . اما وقتی یکی از آنها را 90 درجه نسبت به دیگری بچرخانید ، دیگر نور رد نمی شود . این اتفاق به این دلیل روی می دهد که هر شیشه نو را فقط در جهت خاص محور خود عبور می دهد . اگر دو شیشه هم محور باشند نور به راحتی عبور می کند اما اگر محورها با هم زاویه 90 درجه داشته باشند نور رد نخواهد شد .
برای ساخت LCD دو شیشه پلاروید را با 90 درجه اختلاف نسبت به یکدیگر قرار می دهند و یک کریستال مایع بین آنها می گذارند . وقتی کریستال به جریان برق وصل نباشد؛ نور از قطبشگر اول می گذرد و وارد کریستال مایع می شود جهتش 90 درجه تغییر کرده و به همین دلیل از قطبشگر دوم هم عبور کرده و به چشم می رسد. اما وقتی که جریان به کریستال وصل باشد ،نور دیگر چرخشی نخواهد داشت و نمی تواند از کریستال دوم عبور کند .
ساختن یک LCD همان طور که در بالا توضیح داده شد، بسیار ساده تر از آن است که به نظر می آید . فقط به یک ساندویچ شیشه و کریستال نیاز داریم. اما همین ساندویچ ساده 80 سال پس از کشف کریستالهای مایع ساخته شد.
کریستال مایع را یک گیاه شناس اتریشی در سال 1888 برای اولین بار در حین ذوب جامدی از مشتقات آلی کشف کرد . اما اولین LCD را یک کارخانه آمریکایی در سال 1968 ساخت . تکنولوژی ساخت LCD هر روز متکامل تر شده و جای بیشتری در صنایع امروز به خود اختصاص می دهد . البته هنوز هم تحقیقات برای ساخت نمونه های بهتر و کاراتر این وسیله ادامه دارد. 
شبکه های بدون کابل(شنبه 86 تیر 16 ساعت 12:50 صبح )
 شبکه های بدون کابل

 شبکه های بدون کابل یکی از چندین روش موجود بمنظور اتصال چند کامپیوتر بیکدیگر و ایجاد یک شبکه کامپیوتری است . در شبکه های فوق برای ارسال اطلاعات بین کامپیوترهای موجود در شبکه از امواج رادیوئی استفاده می شود.

مبانی شبکه های بدون کابل

تکنولوژی شبکه های بدون کابل از ایده " ضرورتی به کابل ها ی جدید  نمی باشد" ، استفاده می نمایند. در این نوع شبکه ها ، تمام کامپیوترها با استفاده از سیگنال هائی رادیوئی اقدام به انتشار اطلاعات مورد نظر برای یکدیگر می نمایند.  این نوع  شبکه ها دارای ساختاری ساده بوده و براحتی می توان یک کامپیوتر متصل به این نوع از شبکه ها را  مکان های دیگر استقرار و کماکن از امکانات شبکه بهره مند گردید مثلا" در صورتیکه این نوع شبکه ها را در یک فضای کوچک نظیر یک ساختمان اداری ایجاد کرده باشیم و دارای یک کامپیوتر laptop باشیم که  از کارت شبکه مخصوص بدون کابل استفاده می نماید ، در هر مکانی از اداره مورد نظر که مستقر شده باشیم با استفاده از Laptop می توان بسادگی به شبکه متصل و از امکانات مربوطه استفاده کرد.

 شبکه های کامپیوتری از نقظه نظر نوع خدمات وسرویس دهی به دو گروه : نظیر به نظیر و سرویس گیرنده / سرویس دهنده  نقسیم می گردند. در شبکه های نظیر به نظیر هر کامپیوتر قادر به ایفای وظیفه  در دو نقش  سرویس گیرنده  و سرویس دهنده  در هر لحظه است . در شبکه های سرویس گیرنده / سرویس دهنده ، هر کامپیوتر صرفا" می تواند یک نقش را بازی نماید. ( سرویس دهنده  یا سرویس گیرنده ) . در شبکه های بدون کابل که بصورت نظیر به نظیر پیاده سازی می گردنند ، هر کامپیوتر قادر به ارتباط مستقیم با هر یک از کامپیوترهای موجود در شبکه است . برخی دیگر از شبکه های بدون کابل بصورت سرویس گیرنده / سرویس دهنده ، پیاده سازی می گردند. این نوع شبکه ها دارای یک Access point می باشند. دستگاه فوق یک کنترل کننده کابلی بوده و قادر به دریافت و ارسال اطلاعات به آداپتورهای بدون کابل ( کارت های شبکه بدون کابل ) نصب شده در هر یک از کامپیوترها می باشند.

چهار نوع متفاوت از شبکه های بدون کابل وجود دارد ( از کند و ارزان  تا سریع و گران )

 • BlueTooth

 • IrDA

 • HomeRF)SWAP)

 • WECA)Wi-Fi)

شبکه های Bluetooth در حال حاضر عمومیت نداشته و بنظر قادر به پاسخگوئی به کاربران برای شبکه ها ی با سرعت بالا نمی باشند. IrDA)Infrared Data Association)  استانداردی بمنظور ارتباط دستگاههائی است که از سیگنال ها ی نوری مادون قرمز استفاده می نمایند. استاندارد فوق نحوه  عملیات کنترل از راه دور، ( تولید شده توسط یک تولید کننده خاص ) و یک دستگاه  راه دور ( تولید شده توسط تولید کننده دیگر ) را تبین می کند.  دستگاههای IrDA از نورمادون قرمز استفاده می نمایند.

قبل از بررسی مدل های SWAP و Wi-Fi لازم است که در ابتدا با استاندارد اولیه ای که دو مد ل فوق بر اساس آنها ارائه شده اند ، بیشتر آشنا شویم . اولین مشخصات شبکه های اترنت بدو ن کابل با نام IEEE 802.11 توسط موسسه IEEE عرضه گردید. در استاندارد فوق دو روش بمنظور ارتباط بین دستگاهها با سرعت دو مگابیت در ثانیه مطرح شد. دو روش  فوق  بشرح زیر می باشند :

 • DSSS)Direct-sequence spread spectrum)

 • FHSS)Frequency-hopping spread spectrum)

دو روش فوق از تکنولوژی FSK)Frequency-shift keying) استفاده می نمایند. همچنین دو روش فوق از امواج رادیوئی Spread-spectrum در محدوده 4/ 2 گیگاهرتز استفاده می نمایند.

Spread Spectrum ، بدین معنی است که داده مورد نظر برای ارسال به بخش های کوچکتر  تقسیم و هر یک از آنها با استفاده از فرکانس های گسسته قابل دستیابی در هر زمان  ، ارسال خواهند شد. دستگاههائی که از DSSS  استفاده می نمایند  ،  هر بایت داده را  به چندین بخش مجزا تقسیم  و آنها  را بصورت  همزمان با استفاده از فرکانس های متفاوت ، ارسال می دارند. DSSS از پهنای باند بسیار بالائی استفاده می نماید ( تقریبا" 22 مگاهرتز ) دستگاههائی که از FHSS استفاده می نمایند  ، دریک زمان پیوسته کوتاه ، اقدام به ارسال داده  کرده و با شیفت دادن فرکانس (hop) بخش دیگری از اطلاعات را ارسال می نمایند. با توجه به اینکه هر یک از دستگاههای FHSS که با یکدیگر مرتبط می گردند  ، بر اساس فرکانس مربوطه ای که می بایست Hop نمایند و از هر فرکانس در یک بازه زمانی بسیار کوتاه استفاده می نمایند ( حدودا" 400 میلی ثانیه )  ،  بنابراین می توان از جندین شبکه FHSS در یک محیط استفاده کرد( بدون اثرات جانبی ) . دستگاههای FHSS صرفا" دارای پهنای باند یک مگاهرتز و یا کمتر می باشند.

HomeRF و SWAP

HomeRF  ، اتحادیه ای است که استانداری با نام SWAP)Shared Wireless Access protocol) را ایجاد نموده است . SWAP دارای شش کانال صوتی متفاوت بر اساس استاندارد DECT و 802.11 است. دستگاههای SWAP در هر ثانیه 50 hop ایجاد و در هر ثانیه قادر به ارسال یک مگابیت در ثانیه می باشند. در برخی از مدل ها میزان ارسال اطلاعات تا دو مگابیت در ثانیه هم می رسد.  ، توانائی فوق ارتباط مستقیم به  تعداد اینترفیس های موجود در مجیط عملیاتی دارد. مزایای SWAP عبارتند از :

 • قیمت مناسب

 • نصب آسان

 • به کابل های اضافه نیاز نخواهد بود

 • دارای Access point نیست

 • دارای شش کانال صوتی دو طرفه و یک کانال داده است

 • امکان استفاده از 127 دستگاه در هر شبکه وجود دارد.

 • امکان داشتن چندین شبکه در یک محل را فراهم می نماید.

 • امکان رمزنگاری اطلاعات بمنظور ایمن سازی داده ها وجود دارد.

برخی از اشکالات SWAP عبارتند از :

 • دارای سرعت بالا نیست ( در حالت عادی یک مگابیت در ثانیه )

 • دارای دامنه محدودی است ( 75 تا 125 فوت /  23 تا 38 متر )

 • با دستگاههای FHSS سازگار نیست .

 • دستگاههای دارای فلز و یا وجود دیوار  می تواند باعث افت ارتباطات شود.

 • استفاده در شبکه های کابلی  ،  مشکل است .

تراتسیور بدون کابل واقعی بهمراه یک آنتن کوچک در یک کارت ISA , PCI و یا PCMCIA ایجاد( ساخته ) می گردد. در صورتیکه از یک کامپیوتر Laptop استفاده می شود  ، کارت PCMCIA بصورت مستقیم به یکی از اسلات های PCMCIA متصل خواهد شد. در کامپیوترهای شخصی  ، می بایست از یک کارت اختصاصی ISA  ، کارت PCI HomeRF و یا یک کارت PCMCIA بهمراه یک آداپتور مخصوص ، استفاده کرد. با توجه به ضرورت استفاده از کارت های اختصاصی  ، صرفا" کامپیوترها را می توان در یک شبکه SWAP استفاده کرد. چاپگرها و سایر وسائل جانبی می بایست مستقیما" به یک کامپیوتر متصل و توسط کامپیوتر مورد نظر بعنوان یک منبع اشتراکی مورد استفاده قرار گیرند.

اکثر شبکه های SWAP بصورت " نظیر به نظیر " می باشند . برخی از تولیدکنندگان اخیرا" بمنظور افزایش دامنه تاثیر پذیری در شبکه های بدون کابل  ، Access point هائی را به بازار عرضه نموده اند. شبکه های HomeRf نسبت به سایر شبکه های بدون کابل  ، دارای قیمت مناسب تری می باشند.

WECA  و Wi-Fi

WECA)Wireless Ethernet Compatibility Alliance) رویکرد جدیدی را نسبت به HomeRF ارائه نموده است . Wi-Fi  ، استانداردی است که به تمام تولیدکنندگان برای تولید محصولات مبتی بر استاندارد IEEE 802.11  تاکید می نماید . مشخصات فوق FHSS را حذف و تاکید بر استفاده از DSSS دارد. ( بدلیل ظرفیت بالا در نرخ انتقال اطلاعات ) . بر اساس IEEE 802.11b  ، هر دستگاه قادر به برقراری ارتباط با سرعت یازده مگابیت در ثانیه است . در صورتیکه سرعت فوق پاسخگو نباشد  ، بتدریج سرعت به 5/5 مگابیت در ثانیه  ، دو مگابیت در ثانیه و نهایتا" به یک مگابیت در ثانیه تنزل  پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب شبکه از صلابت و اعتماد بیشتری برخوردار خواهد بود.

مزایای Wi-Fi عبارتند از :

 • سرعت بالا ( یازده مگابیت در ثانیه )

 • قابل اعتماد

 • دارای دامنه بالائی می باشند ( 1.000 فوت یا 305 متر در قضای باز و 250 تا 400 فوت / 76 تا 122 متر در فضای بسته )

 • با شبکه های کابلی بسادگی ترکیب می گردد.

 • با دستگاههای DSSS 802.11 ( اولیه ) سازگار است .

برخی از اشکالات Wi-Fi عبارتند از :

 • گران قیمت می باشند.

 • پیکربندی و تنظیمات آن مشکل است .

 • نوسانات سرعت زیاد است .

Wi-Fi سرعت شبکه های اترنت را بدون استفاده از کابل در اختیار قرار می دهد. کارت های  سازگار با Wi-Fi بمنظور استفاده در شبکه های " نظیر به نظیر " وجود دارد  ، ولی معمولا" Wi-Fi به Access Point  نیاز خواهد داشت . اغلب Access point ها دارای یک اینترفیس بمنظور اتصال به یک شبکه کابلی اترنت نیز می باشند.  اکثر ترانسیورهای Wi-Fi بصورت کارت های PCMCIA عرضه شده اند. برخی از تولیدکنندگان کارت های PCI و یا ISA را نیز عرضه نموده اند.

  
سیستمهای کنترل تردد و اعلام خطر(شنبه 86 تیر 16 ساعت 12:49 صبح )
سیستمهای کنترل تردد و اعلام خطر

سیستمهای کنترل تردد

شامل مرکز کنترل SMART RIO - RIO-کارتخوان مغناطیسی-انواع قفل مکانیکی-لوله فنر هدایت کابل-کلید فشاری و سیستم اعلام خطر.
مراکز کنترل مغز سیستم بوده و کلیه اطلاعات و فرمانهای لازم از طریق کامپیوتر حافظه آنها تعریف و برنامه ریزی می شوند . همچنین فرمانهای لازم به باز شدن درب و یا قطع سیتسمهای جانبی اعلام خطر نیز توسط آنها صورت می گیرد.

مراکز کنترل در داخل خود دارای باطری می باشند که درمواقع اضطراری برق مورد نیازسیستم وقفلها را تامین می کند.حال در مورد سیستم توضیح می دهیم.

کارتخوان:
قسمتی از سیستم می باشد که در کنار درب نصب شده و وظیفه دریافت و انتقال اطلاعات مربوط به کد کارت و کد شناسایی شخصی PINCODE یا کد مشترک عمومی COMMON CODE به مراکز کنترل عهده دار می باشد.

انواع کارتخوان:

الف:کارتخوان مغناطیسی MAGNETIC READER
که از معمولترین نوع کارتخوانهاست دارای صفحه کلیدی جهت دریافت کد شناسایی شخصی ویا کد مشترک عمومی برای باز کردن درب می
باشد .کارت مخصوص این نوع کارتخوان دارای نوار مغناطیسی در پشت خود می باشد که حاوی کد مربوطه بوده ودر مقابل میدانهای مغناطیسی حساس می باشد.

ب :کارتخوان ویگاند:

کاملا ظاهری شبیه به کارتخوان مغناطیسی را داشته ولی از ضریب اطمینان بسیار بالاتری برخوردار است .کارت مخصوص این نوع کارتخوان بدون نوار مغناطیسی و غیر قابل کپی است در نتیجه در مقابل میدانهای مغناطیسی حساسیت نخواهد داشت.

ج:کارتخوان از راه دور :
با نزدیک شدن کارت مخصوص به آن, کارت را می خواند. این نوع کارتخوان در محلهایی استفاد ه می گردد که کارتخوان نباید در دید قرار گیرد و یا بعلت تردد زیاد نیاز به سرعت عمل بیشتری می باشد. در اکثر موارد داشتن کارت بر روی سینه جهت فعال نمودن این نوع کارتخوان کافی است.

نرم افزار: سیتسم در دو محیط DOS وWINDOS قابل اجرا بوده و استفاده از آن به نحوی است که برای اپراتور بسیارساده و مطمئن می باشد. یکی از روشهای معمول سری نرم افزارهای جانبی RITA ونرم افزارهای PHOTO VIEW می باشد. این برنامه جهت نمایش عکسهای ثبت شده پرسنل در هنگام کشیدن کارت آنها برای مقایسه با تصویردوربین نصب شده برای کنترل تردد افراد از درب مورد نظر استفاده می شود.با نصب دوربین در مدخل ورودی یک درب مجهز به کارتخوان, تصویر دوربین را باید با افرادی که از درب وارد می شوند , کنترل نمود و در صورت مغایرت تصاویر, اپراتور می تواند زنگ خطر را به صدا در آورد و همچنین درب را بسته نگه دارد .

نرم افزار جانبی : DOOR STATUS
این برنامه جهت نمایش وضعیت هر درب بصورتی است که رنگ سبز نشان دهنده درب همیشه باز رنگ زرد علامت باز شدن درب بصورت مجاز و رنگ قرمز نشان دهنده وضعیت خطر مانند باز ماندن درب ویا باز شدن غیر مجاز آن می باشد و در حالت عادی هر درب به رنگ خاکستری و نشان دهنده بسته بودن آن می باشد. همچنین نرم افزارهای جانبی دیگر از قبیل کلید فشاری که برای خارج شدن سریع معمولا" در سمت داخلی قسمت محافظت شده به کار می رود و با زدن شستی در باز شده و بعد از خروج فرد, با فنری که به درب متصل است, درب بسته می شود.

سیتسمهای اعلام خطر ACCESS CONTROL

الف:شناسگر شکستن شیشهDETECTOR PASSIVE GLASSBREAK
از این شناسگر برای شیشه بانکها- مراکز دولتی وساختمانهای مهم استفاده می شود ودر صورت ضربه زدن به شیشه این شناسگر وارد
عمل شده وآژیر مربوطه به صدا در می آید.
 

ب:شناسگر مغناطیسی درب MAGNETIC CONTACTS
این شناسگر که دارای نوار مغناطیسی است در صورت ضربه زدن به درب وارد عمل می شود.


ج:شناسگر مادون قرمز:
در صورت فعال کردن این شناسگر هر چیزی که از مقابلش عبور کند وارد عمل می شود.این شناسگرها به CONTROL UNIT وصل می شوند و
توسط مرکز کنترل تحت نظارت اپراتور قرار می گیرند.علاوه بر این شناسگرها شناسگر لرزشVIBRATION DETECTOR می باشدکه موارد
استفاده آن روی درها-پنجره ها –دیوارها و سقف می باشد. 
ایست بازرسی فرکانس ها(شنبه 86 تیر 16 ساعت 12:48 صبح )
 ایست بازرسی فرکانس هاimages/20040131/CABLE.jpg

مهره یا چوک فریت ؛ این اسم برجستگی های استوانه ای شکلی است که نزدیک به انتهای برخی کابلهای متصل به رایانه ( و البته کابل بعضی وسایل الکترونیکی دیگر) دیده می شود.
اگر یکی از این برجستگی ها را در یک کابل به درد نخور بشکنید ( یا یکی از انواع دو تکه آنها را باز کنید) می بینید که زیر آنها یک استوانه فلز مانند و خاکستری رنگ قرار دارد که کابل از میان آن رد شده است.
جنس این استوانه از فریت است ؛ یک ماده نیمه مغناطیسی که از مخلوط کردن اکسید آهن با چند فلز دیگر به دست می آید و در خیلی جاها مانند ساخت هسته آنتن های درونی رادیو به کار می رود.
فریت در واقع یک فیلتر انتخابی است که بسته به ترکیباتش می تواند بخش خاصی از امواج الکترومغناطیسی را به دام بیندازد و جذب کند.
از این خاصیت برای کاهش اثر تداخل نویزهای الکترومغناطیسی و بویژه امواج رادیویی (RF) در کار وسایل الکترونیکی حساس و مثل رایانه استفاده می شود؛ اما این نویزها و امواج مزاحم از کجا می آیند؟
رایانه ها وسایل نویزداری هستند. مادربورد رایانه کریستالی دارد که با فرکانسی بین 300 تا 4000 مگاهرتز پیوسته در حال نوسان است. کارت گرافیکی هم برای تغذیه اطلاعاتی مانیتور از نوسانگرهای دیگری استفاده می کند.
به همین ترتیب ابزارهای دیگر هم اغلب پردازنده و فرکانس کار خاص خودشان را دارند.
همه این نوسانگرها می توانند در فرکانس کار خودشان سیگنال های رادیویی تابش کنند که بیشتر این تشعشعات به وسیله کیس فلزی رایانه جذب و خنثی می شود؛ اما یک منبع دیگر برای تولید و انتقال نویز وجود دارد و آن ، کابلهای متصل به رایانه است.
این کابلها برای جریانی که حمل می کنند، درست حکم یک آنتن بلند و قدرتمند را دارند و امواجی با همان فرکانس را در فضا پراکنده می کند که این سیگنال ها می تواند در کار رادیو و تلویزیون های نزدیک به کابل ، اختلال ایجاد کند.
به همین ترتیب ، کابلهای اتصال ، توانایی جذب سیگنال های رادیویی موجود در محیط و انتقال آنها همراه با جریان های اصلی به درون مدارات الکترونیکی رایانه را نیز دارند.
اینجاست که یک استوانه فریت مناسب با احاطه کردن کابل در یک انتهای آن ، این بخش مزاحم از فرکانس ها را جذب و به گرما تبدیل می کند در حالی که به جریانات اصلی که فرکانس متفاوتی دارند، اجازه عبور می دهد؛ یک ایست بازرسی برای فرکانس های قاچاق.   1   2      >
بازدیدهای امروز: 0  بازدید

بازدیدهای دیروز:2  بازدید

مجموع بازدیدها: 5047  بازدید


» لینک دوستان من «
» لوگوی دوستان من «
» آرشیو یادداشت ها «
» اشتراک در خبرنامه «